Bottomless Trap Hole
Bottomless Trap Hole
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 501Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Bottomless Trap Hole - Duel Link


Giá trị và các set có Bottomless Trap Hole - TCG
Giá trị của Bottomless Trap Hole
Cardmarket
2350 VND
Tcgplayer
5875 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
25145 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Bottomless Trap Hole
(UR)Battles of Legend: Relentless Revenge
43005 VND
(SR)Champion Pack: Game Four
11577740 VND
(C)Dark Beginning 2
58045 VND
(C)Dragunity Legion Structure Deck
53345 VND
(R)Genesis Impact
34780 VND
(GUR)Gold Series 2009
229595 VND
(C)HERO Strike Structure Deck
41595 VND
(R)Legacy of Darkness
81075 VND
(R)Legacy of Darkness
0 VND
(UR)Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack
65800 VND
(ScR)Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack
114445 VND
(C)OTS Tournament Pack 13
29375 VND
(C)OTS Tournament Pack 13 (POR)
0 VND
(GUR)Premium Gold
64155 VND
(C)Retro Pack 2
33840 VND
(C)Starter Deck: Codebreaker
27730 VND
(C)Starter Deck: Link Strike
47470 VND
(C)The Dark Emperor Structure Deck
33135 VND
(C)Wing Raiders
50995 VND
(C)Zombie World Structure Deck
54050 VND
(C)Dark Beginning 2
0 VND
(C)Structure Deck: Beware of Traptrix
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Bottomless Trap Hole trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Bottomless Trap Hole trong Master Duel