Brute Enforcer
Brute Enforcer

Link-2

  • Loại:
  • Link Monster

  • Thuộc tính:
  • DARK

  • Tộc:
  • Cyberse

  • ATK:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 613

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng
Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Brute Enforcer - TCG
Giá trị của Brute Enforcer
Cardmarket
1645 VND
Tcgplayer
4700 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
21620 VND
Coolstuffinc
35015 VND
Các set có Brute Enforcer
(UR)Ghosts From the Past: The 2nd Haunting
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Brute Enforcer trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Brute Enforcer trong Master Duel