Compulsory Evacuation Device
Compulsory Evacuation Device
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 1191Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 monster on the field; return that target to the hand.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Compulsory Evacuation Device - Duel LinkGiá trị và các set có Compulsory Evacuation Device - TCG
Giá trị của Compulsory Evacuation Device
Cardmarket
2585 VND
Tcgplayer
2350 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
17860 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Compulsory Evacuation Device
(C)Battle Pack: Epic Dawn
60160 VND
(SFR)Battle Pack: Epic Dawn
46530 VND
(R)Dark Revelation Volume 2
81780 VND
(UR)Duel Overload
69560 VND
(DNPR)Duel Terminal 3
215965 VND
(R)Duelist League 2010 participation cards
247455 VND
(C)Gold Series 2009
65800 VND
(C)HERO Strike Structure Deck
36190 VND
(C)High-Speed Riders
30550 VND
(R)Invasion of Chaos
46765 VND
(R)Invasion of Chaos
0 VND
(ScR)Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack
117030 VND
(ScR)Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack
144055 VND
(C)Machina Mayhem Structure Deck
33135 VND
(PIR)Noble Knights of the Round Table Power-Up Pack
115855 VND
(GUR)Premium Gold: Return of the Bling
81780 VND
(C)Saga of Blue-Eyes White Dragon Structure Deck
35955 VND
(C)Starter Deck 2006
32665 VND
(C)Starter Deck: Codebreaker
30080 VND
(C)Starter Deck: Jaden Yuki
33370 VND
(C)Starter Deck: Link Strike
34780 VND
(C)Structure Deck: Invincible Fortress
39010 VND
(C)Structure Deck: Zombie Madness
38775 VND
(SR)Turbo Pack: Booster Four
1848510 VND
(R)Tactical Masters
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Compulsory Evacuation Device trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Compulsory Evacuation Device trong Master Duel