Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top