Cyber Dragon Core
Cyber Dragon Core

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Cyber Dragon

 • ATK:
 • 400

 • DEF:
 • 1500

 • Lượt xem:
 • 1410Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Cyber Dragon Core" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Cyber Dragon Core - Duel Link


Giá trị và các set có Cyber Dragon Core - TCG
Giá trị của Cyber Dragon Core
Cardmarket
2350 VND
Tcgplayer
3995 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
13630 VND
Coolstuffinc
9165 VND
Các set có Cyber Dragon Core
(SR)Cyber Dragon Revolution Structure Deck
102225 VND
(C)Legendary Dragon Decks
36895 VND
(R)Maximum Gold
31255 VND
(C)OTS Tournament Pack 2
34075 VND
(C)Structure Deck: Cyber Strike
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Cyber Dragon Core trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Cyber Dragon Core trong Master Duel