Decode Talker
Decode Talker

Link-3

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 • ATK:
 • 2300

 • Lượt xem:
 • 4544

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng
Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Decode Talker - Duel Link
Giá trị và các set có Decode Talker - TCG
Giá trị của Decode Talker
Cardmarket
1880 VND
Tcgplayer
4230 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
5875 VND
Coolstuffinc
563765 VND
Các set có Decode Talker
(UR)Duel Devastator
56870 VND
(UR)Duel Power
43005 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 6
938825 VND
(SFR)Star Pack VRAINS
62745 VND
(C)Starter Deck: Codebreaker
23030 VND
(UR)Starter Deck: Link Strike
35250 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Decode Talker trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Decode Talker trong Master Duel