Deskbot 005
Deskbot 005

5

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Deskbot

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 500

 • Lượt xem:
 • 391Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "Deskbot" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi "Deskbot" ngửa trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Deskbot" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deskbot 005" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Deskbot" monsters. This effect cannot be negated. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card gains 500 ATK for each face-up "Deskbot" monster in your Extra Deck. If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 "Deskbot" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Deskbot 005" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Deskbot 005 - Duel LinkCách để sở hữu Deskbot 005 - Master DuelGiá trị và các set có Deskbot 005 - TCG
Giá trị của Deskbot 005
Cardmarket
2585 VND
Tcgplayer
4230 VND
Ebay
23500 VND
Amazon
23500 VND
Coolstuffinc
9165 VND
Các set có Deskbot 005
(C)2016 Mega-Tin Mega Pack
42535 VND
(C)Clash of Rebellions
50525 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Deskbot 005 trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Deskbot 005 trong Master Duel