Diamond Dire Wolf
Diamond Dire Wolf

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Beast

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 1200

 • Lượt xem:
 • 585Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Diamond Dire Wolf - Duel LinkCách để sở hữu Diamond Dire Wolf - Master DuelGiá trị và các set có Diamond Dire Wolf - TCG
Giá trị của Diamond Dire Wolf
Cardmarket
19740 VND
Tcgplayer
27965 VND
Ebay
69325 VND
Amazon
57105 VND
Coolstuffinc
35015 VND
Các set có Diamond Dire Wolf
(SR)2013 Collectible Tins Wave 2
110215 VND
(SHR)Battle Pack 3: Monster League
84365 VND
(ScR)Cosmo Blazer
149225 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Diamond Dire Wolf trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Diamond Dire Wolf trong Master Duel