Drowning Mirror Force
Trap Normal
Drowning Mirror Force  Hiệu ứng (VN):

  Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.  Hiệu ứng gốc (EN):

  When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top