Elemental HERO Stratos
Elemental HERO Stratos

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Elemental HERO

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 300

 • Lượt xem:
 • 765Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Phá huỷ Phép / Bẫy trên sân, tối đa số "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
● Thêm 1 "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?

Cách để sở hữu Elemental HERO Stratos - Master DuelGiá trị và các set có Elemental HERO Stratos - TCG
Giá trị của Elemental HERO Stratos
Cardmarket
9165 VND
Tcgplayer
73790 VND
Ebay
113740 VND
Amazon
207740 VND
Coolstuffinc
93765 VND
Các set có Elemental HERO Stratos
(ScR)Battles of Legend: Hero's Revenge
89300 VND
(UR)Battles of Legend: Hero's Revenge
138415 VND
(StR)Burst of Destiny
0 VND
(R)Champion Pack: Game Six
219255 VND
(SR)Collectible Tins 2010 Wave 1
358610 VND
(DRPR)Duel Terminal 3
304090 VND
(C)Legendary Collection 2: The Duel Academy Years Mega Pack
136770 VND
(PG)Maximum Gold
158860 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 9
4484270 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 9 (POR)
0 VND
(C)Pharaoh Tour 2007 promotional cards
628155 VND
(C)Ra Yellow Mega Pack
127135 VND
(UR)Shonen Jump Vol. 5, Issue 4 promotional card
388925 VND
(UR)WSJ Jump Pack Spring 2019 promotional card
3543330 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Elemental HERO Stratos trong Duel Links
Deck sử dụng Elemental HERO Stratos trong Master Duel