Enemy Controller
Enemy Controller
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Quick-Play

  • Lượt xem:
  • 1253Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Enemy Controller - Duel LinkCách để sở hữu Enemy Controller - Master DuelGiá trị và các set có Enemy Controller - TCG
Giá trị của Enemy Controller
Cardmarket
1645 VND
Tcgplayer
4935 VND
Ebay
58750 VND
Amazon
58280 VND
Coolstuffinc
18565 VND
Các set có Enemy Controller
(UR)Ancient Sanctuary
293985 VND
(C)Battle Pack 2: War of the Giants
29375 VND
(MSR)Battle Pack 2: War of the Giants
55695 VND
(C)Battle Pack 3: Monster League
31255 VND
(SHR)Battle Pack 3: Monster League
32195 VND
(C)Battle Pack: Epic Dawn
31255 VND
(SFR)Battle Pack: Epic Dawn
29375 VND
(R)Champion Pack: Game One
333465 VND
(SR)Dark Revelation Volume 2
1388380 VND
(DRPR)Duel Terminal 2
204450 VND
(C)Duelist League Demo 2010
93295 VND
(C)Duelist Pack: Battle City
29140 VND
(C)Egyptian God Deck: Slifer the Sky Dragon
27495 VND
(C)Emperor of Darkness Structure Deck
34780 VND
(GUR)Gold Series 3
88595 VND
(C)Hidden Arsenal: Chapter 1
0 VND
(DNPR)Hidden Arsenal: Chapter 1
0 VND
(ScR)Legendary Collection Kaiba Mega Pack
78725 VND
(C)Legendary Decks II
0 VND
(GUR)Premium Gold: Return of the Bling
45120 VND
(C)Saga of Blue-Eyes White Dragon Structure Deck
37600 VND
(C)Spellcaster's Command Structure Deck
34545 VND
(C)Starter Deck: Duelist Toolbox
34780 VND
(C)Starter Deck: Kaiba Reloaded
35955 VND
(C)Starter Deck: Syrus Truesdale
35485 VND
(C)Structure Deck: Machine Re-Volt
29845 VND
(C)Structure Deck: Seto Kaiba
32665 VND
(C)The Dark Emperor Structure Deck
43710 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Enemy Controller trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Enemy Controller trong Master Duel