Forbidden Chalice
Spell Quick
Forbidden Chalice
 • Archetype:
 • Forbidden
  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top