Galaxy-Eyes Cipher Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Dragon

8

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

 • Lượt xem:
 • 877Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Galaxy-Eyes Cipher Dragon - Duel LinkCách để sở hữu Galaxy-Eyes Cipher Dragon - Master DuelGiá trị và các set có Galaxy-Eyes Cipher Dragon - TCG
Giá trị của Galaxy-Eyes Cipher Dragon
Cardmarket
81310 VND
Tcgplayer
75435 VND
Ebay
140765 VND
Amazon
31490 VND
Coolstuffinc
140765 VND
Các set có Galaxy-Eyes Cipher Dragon
(UR)Dragons of Legend: The Complete Series
81075 VND
(ScR)Dragons of Legend: Unleashed
141940 VND
(SR)Duelist Pack: Dimensional Guardians
130425 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Galaxy-Eyes Cipher Dragon trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Galaxy-Eyes Cipher Dragon trong Master Duel