Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon

8

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Galaxy-Eyes

 • ATK:
 • 4000

 • DEF:
 • 3500

 • Lượt xem:
 • 3145Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 8
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon - Duel LinkCách để sở hữu Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon - Master DuelGiá trị và các set có Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon - TCG
Giá trị của Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
Cardmarket
23970 VND
Tcgplayer
17625 VND
Ebay
35015 VND
Amazon
38305 VND
Coolstuffinc
46765 VND
Các set có Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
(SR)2016 Mega-Tin Mega Pack
62510 VND
(SR)Crossed Souls
56400 VND
(UR)Duel Power
38305 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon trong Master Duel