Gandora the Dragon of Destruction
Gandora the Dragon of Destruction

8

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Gandora

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

 • Lượt xem:
 • 820Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn có thể trả một nửa LP của mình; phá hủy càng nhiều lá bài trên sân nhất có thể (ngoài lá bài này), và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ chúng. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi lá bài bị phá hủy theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật trong lượt này: Gửi nó đến Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. You can pay half your LP; destroy as many cards on the field as possible (other than this card), and if you do, banish them. This card gains 300 ATK for each card destroyed this way. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal or Flip Summoned this turn: Send it to the Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Gandora the Dragon of Destruction - Duel LinkGiá trị và các set có Gandora the Dragon of Destruction - TCG
Giá trị của Gandora the Dragon of Destruction
Cardmarket
2350 VND
Tcgplayer
3525 VND
Ebay
70500 VND
Amazon
25850 VND
Coolstuffinc
5875 VND
Các set có Gandora the Dragon of Destruction
(SR)Collectible Tins 2010 Wave 2
82720 VND
(C)Millennium Pack
45120 VND
(UR)Shonen Jump Vol. 7, Issue 1 promotional card
218785 VND
(C)Star Pack 2013
31490 VND
(SFR)Star Pack 2013
30785 VND
(C)Yugi's Legendary Decks
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Gandora the Dragon of Destruction trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Gandora the Dragon of Destruction trong Master Duel