Ice Dragon's Prison
Ice Dragon's Prison
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 679Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Ice Dragon's Prison - Duel LinkCách để sở hữu Ice Dragon's Prison - Master DuelGiá trị và các set có Ice Dragon's Prison - TCG
Giá trị của Ice Dragon's Prison
Cardmarket
25850 VND
Tcgplayer
27260 VND
Ebay
70265 VND
Amazon
163090 VND
Coolstuffinc
46765 VND
Các set có Ice Dragon's Prison
(PScR)2021 Tin of Ancient Battles
364485 VND
(UR)Rise of the Duelist
502430 VND
(UR)Magnificent Mavens
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Ice Dragon's Prison trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Ice Dragon's Prison trong Master Duel

Minh (57461203)

Main: 41 Extra: 15

SR Rarity
Chamber Dragonmaid3 card
R Rarity
Dragonmaid Ernus1 card
R Rarity
Dragonmaid Lorpar1 card
UR Rarity
Lilith, Lady of Lament2 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
R Rarity
Nurse Dragonmaid1 card
N Rarity
Parlor Dragonmaid3 card
SR Rarity
Demise of the Land2 card
N Rarity
Dragonmaid Changeover1 card
SR Rarity
Dragonmaid Hospitality2 card
SR Rarity
Lair of Darkness3 card
SR Rarity
Mask Change II2 card
SR Rarity
Monster Gate2 card
SR Rarity
Pot of Prosperity1 card
UR Rarity
Super Polymerization2 card
UR Rarity
Terraforming1 card
SR Rarity
Deck Devastation Virus1 card
SR Rarity
Dimensional Barrier2 card
R Rarity
Dragonmaid Tidying3 card
SR Rarity
Eradicator Epidemic Virus2 card
SR Rarity
Full Force Virus1 card
SR Rarity
Ice Dragon's Prison2 card
UR Rarity
Dragonmaid Sheou3 card
UR Rarity
House Dragonmaid3 card
UR Rarity
Masked HERO Dark Law1 card
SR Rarity
Predaplant Dragostapelia1 card
SR Rarity
Predaplant Triphyoverutum1 card
SR Rarity
Starving Venom Fusion Dragon1 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
SR Rarity
Dharc the Dark Charmer, Gloomy1 card
UR Rarity
Hieratic Seal of the Heavenly Spheres2 card
SR Rarity
Striker Dragon1 card