Lightning Vortex
Lightning Vortex
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 578Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Lightning Vortex - Duel LinkGiá trị và các set có Lightning Vortex - TCG
Giá trị của Lightning Vortex
Cardmarket
2115 VND
Tcgplayer
12220 VND
Ebay
46765 VND
Amazon
46765 VND
Coolstuffinc
35015 VND
Các set có Lightning Vortex
(SR)Dark Revelation Volume 3
774560 VND
(C)Duelist League Demo 2010
85305 VND
(SR)Flaming Eternity
358140 VND
(UtR)Flaming Eternity
208915 VND
(C)Rise of the Dragon Lords Structure Deck
43710 VND
(C)Starter Deck: Jaden Yuki
58515 VND
(C)Starter Deck: Syrus Truesdale
61100 VND
(C)Starter Deck: Yu-Gi-Oh! 5D's
38540 VND
(C)Starter Deck: Yuya
43475 VND
(C)Structure Deck: Dinosaur's Rage
58750 VND
(C)Structure Deck: Lord of the Storm
48880 VND
(C)Structure Deck: Spellcaster's Judgment
47000 VND
(C)Structure Deck: Warrior's Triumph
45355 VND
(C)Super Starter: Space-Time Showdown
54755 VND
(C)The Dark Emperor Structure Deck
46295 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Lightning Vortex trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Lightning Vortex trong Master Duel