Link Disciple
Link Disciple

Link-1

  • Loại:
  • Link Monster

  • Thuộc tính:
  • LIGHT

  • Tộc:
  • Cyberse

  • ATK:
  • 500

  • Lượt xem:
  • 520

Mũi tên Link:

DướiHiệu ứng (VN):

1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Link Disciple - TCG
Giá trị của Link Disciple
Cardmarket
3760 VND
Tcgplayer
6580 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
15275 VND
Coolstuffinc
5875 VND
Các set có Link Disciple
(R)Cybernetic Horizon
34545 VND
(UR)Duel Power
51230 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Link Disciple trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Link Disciple trong Master Duel