Magical Contract Door
Magical Contract Door
 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Normal

 • Lượt xem:
 • 691Hiệu ứng (VN):

Thêm 1 Lá bài Phép từ tay của bạn lên tay của đối thủ, sau đó thêm 1 quái thú DARK Cấp 7 hoặc 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Add 1 Spell Card from your hand to your opponent's hand, then add 1 Level 7 or 8 DARK monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Magical Contract Door - Duel Link
Giá trị và các set có Magical Contract Door - TCG
Giá trị của Magical Contract Door
Cardmarket
1645 VND
Tcgplayer
4465 VND
Ebay
35015 VND
Amazon
5875 VND
Coolstuffinc
5875 VND
Các set có Magical Contract Door
(UR)Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack
57575 VND
(ScR)Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack Secret Edition
30315 VND
(GUR)Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack: Gold Edition
32900 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Magical Contract Door trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Magical Contract Door trong Master Duel

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Magical Contract Door trong Master DuelThống kê mức độ sử dụng lá bài ở TCG

Không có kết quả ở TCG
Deck sử dụng Magical Contract Door trong TCG
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở OCG

Không có kết quả ở OCG
Deck sử dụng Magical Contract Door trong OCG

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Magical Contract Door trong OCGMột số Rulling liên quan tới lá bài này


Câu hỏi: Nếu tôi kích hoạt Magical Contract Door , nhưng sau đó chain Full Salvo để tay tôi không có lá bài nào trong đó, thì hiệu ứng sẽ thực thi như thế nào?


Trả lời: Khi thực thi hiệu ứng của Magical Contract Door , nếu bạn không có lá bài nào trong tay, bạn không thể thêm Bài Phép từ tay của mình lên tay đối thủ, vì vậy bạn không thể thêm quái thú BẬC 7 hoặc 8 từ Deck lên tay của bạn.Những lá bài tương tự


Những lá bài chống lại Magical Contract Door
Performapal Teeter Totter Hopper Performapal Teeter Totter Hopper
Performapal Teeter Totter Hopper

Performapal Teeter Totter Hopper

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Performapal

 • ATK:
 • 100

 • DEF:
 • 1200

Hiệu ứng (VN):

Lần đầu tiên lá bài được Triệu hồi Đặc biệt này sẽ sắp bị phá hủy trong chiến đấu mỗi lượt, nó không sắp bị phá hủy. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performapal" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm quái thú đó lên tay của bạn. Nếu một "Performapal" được gửi từ tay đến Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step), trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performapal Teeter Totter Hopper" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

The first time this Special Summoned card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. Once per turn, during your opponent's End Phase: You can target 1 Level 3 or lower "Performapal" monster in your Graveyard; send this card to the Graveyard, and if you do, add that monster to your hand. If a "Performapal" monster is sent from the hand to your Graveyard (except during the Damage Step), while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Performapal Teeter Totter Hopper" once per turn.
Top