Mystical Space Typhoon
Spell Quick
Mystical Space Typhoon
  • Lượt xem:
  • 1619
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

Bản dịch này có đúng không ?
Top