Mystical Space Typhoon
Mystical Space Typhoon
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Quick-Play

  • Lượt xem:
  • 1001Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Mystical Space Typhoon - Duel LinkGiá trị và các set có Mystical Space Typhoon - TCG
Giá trị của Mystical Space Typhoon
Cardmarket
2585 VND
Tcgplayer
10575 VND
Ebay
35250 VND
Amazon
37365 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Mystical Space Typhoon
(C)2-Player Starter Deck: Yuya & Declan
0 VND
(C)2-Player Starter Deck: Yuya & Declan
0 VND
(UtR)Astral Pack Eight
3576935 VND
(C)Battle Pack: Epic Dawn
47000 VND
(SFR)Battle Pack: Epic Dawn
48175 VND
(C)Cyber Dragon Revolution Structure Deck
40185 VND
(SR)Dark Beginning 1
428640 VND
(C)Dark Legends
35485 VND
(C)Dark Legion Starter Deck
35485 VND
(UR)Duel Overload
80135 VND
(DNPR)Duel Terminal 1
338165 VND
(R)Duelist League 2010 participation cards
253800 VND
(C)Duelist Pack: Zane Truesdale
68385 VND
(GUR)Gold Series 3
224660 VND
(GGR)Gold Series: Haunted Mine
754350 VND
(DUPR)Hidden Arsenal: Chapter 1
0 VND
(C)High-Speed Riders
52640 VND
(UPR)Hobby League 2 participation card B
1226700 VND
(ScR)Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack
230065 VND
(ScR)Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack
136535 VND
(C)Legendary Decks II
37130 VND
(C)Legendary Hero Decks
38070 VND
(UR)Magic Ruler
586795 VND
(UR)Magic Ruler
873730 VND
(C)Master of Pendulum Structure Deck
35015 VND
(PIR)Noble Knights of the Round Table Power-Up Pack
161210 VND
(GUR)Premium Gold
103165 VND
(C)Retro Pack
84835 VND
(C)Saber Force Starter Deck
35485 VND
(UR)Spell Ruler
300095 VND
(UR)Spell Ruler
373885 VND
(C)Starter Deck: Codebreaker
33605 VND
(C)Starter Deck: Dawn of the Xyz
37835 VND
(C)Starter Deck: Kaiba Reloaded
39715 VND
(C)Starter Deck: Link Strike
38775 VND
(C)Starter Deck: Pegasus
62040 VND
(C)Starter Deck: Xyz Symphony
66035 VND
(C)Starter Deck: Yugi Evolution
49820 VND
(C)Starter Deck: Yugi Reloaded
42535 VND
(C)Starter Deck: Yuya
33135 VND
(C)Structure Deck: Blaze of Destruction
35955 VND
(C)Structure Deck: Dinosaur's Rage
43475 VND
(C)Structure Deck: Dragon's Roar
47705 VND
(C)Structure Deck: Fury from the Deep
33605 VND
(C)Structure Deck: Invincible Fortress
34545 VND
(C)Structure Deck: Lord of the Storm
41125 VND
(C)Structure Deck: Machine Re-Volt
35955 VND
(C)Structure Deck: Marik (TCG)
39245 VND
(C)Structure Deck: Sacred Beasts
52640 VND
(C)Structure Deck: Spellcaster's Judgment
47470 VND
(C)Structure Deck: Warrior's Triumph
34545 VND
(C)Structure Deck: Zombie Madness
54520 VND
(SR)Super Starter Power-Up Pack
63215 VND
(C)Super Starter: Space-Time Showdown
37600 VND
(C)The Dark Emperor Structure Deck
35250 VND
(C)Warriors' Strike Structure Deck
38070 VND
(C)Wing Raiders
37365 VND
(C)Dark Beginning 1
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Mystical Space Typhoon trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Mystical Space Typhoon trong Master Duel