Polymerization
Polymerization
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 2496Hiệu ứng (VN):

Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.Hiệu ứng gốc (EN):

Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Polymerization - Duel LinkGiá trị và các set có Polymerization - TCG
Giá trị của Polymerization
Cardmarket
470 VND
Tcgplayer
7755 VND
Ebay
117265 VND
Amazon
29845 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Polymerization
(C)Advanced Demo Deck Extra Pack
112800 VND
(C)Dark Beginning 1
58750 VND
(C)Dark Legends
57340 VND
(C)Duelist Pack: Jaden Yuki
57575 VND
(C)Duelist Pack: Kaiba
58515 VND
(SR)Duelist Pack: Yugi
0 VND
(SR)Fusion Enforcers
0 VND
(C)HERO Strike Structure Deck
60160 VND
(SR)Legend of Blue Eyes White Dragon
371535 VND
(SR)Legend of Blue Eyes White Dragon
1081470 VND
(SR)Legend of Blue Eyes White Dragon
281060 VND
(SR)Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack
105515 VND
(SR)Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack
123140 VND
(ScR)Legendary Collection Kaiba Mega Pack
208445 VND
(C)Legendary Decks II
50055 VND
(C)Legendary Decks II
58280 VND
(C)Legendary Hero Decks
56870 VND
(C)Master of Pendulum Structure Deck
49350 VND
(PG)Maximum Gold
107395 VND
(C)Retro Pack
74495 VND
(C)Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow
48410 VND
(C)Speed Duel Starter Decks: Match of the Millennium
39245 VND
(C)Speed Duel Starter Decks: Match of the Millennium
45825 VND
(C)Speed Duel: Battle City Box
50055 VND
(C)Star Pack ARC-V
50290 VND
(SHR)Star Pack ARC-V
50290 VND
(C)Starter Deck: Joey
65800 VND
(C)Structure Deck: Rokket Revolt
45590 VND
(C)Structure Deck: Yugi Muto
58045 VND
(C)Yugi's Legendary Decks
0 VND
(C)Yugi's Legendary Decks
0 VND
(C)Yugi's Legendary Decks
0 VND
(DNPR)Duel Terminal 4
0 VND
(C)Speed Duel GX: Duel Academy Box
0 VND
(ScR)Speed Duel GX: Duel Academy Box
0 VND
(C)Speed Duel GX: Duel Academy Box
0 VND
(C)Speed Duel GX: Duel Academy Box
0 VND
(C)Speed Duel GX: Duel Academy Box
0 VND
(C)Speed Duel GX: Midterm Paradox
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Polymerization trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Polymerization trong Master Duel