Pot of Duality
Pot of Duality
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Archetype:
  • Greed

  • Lượt xem:
  • 1116Hiệu ứng (VN):

Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.Ban List:Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Pot of Duality - TCG
Giá trị của Pot of Duality
Cardmarket
9870 VND
Tcgplayer
12925 VND
Ebay
34780 VND
Amazon
260145 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Pot of Duality
(UtR)Astral Pack Five
6486470 VND
(MSR)Battle Pack 2: War of the Giants
40185 VND
(R)Battle Pack 2: War of the Giants
48880 VND
(R)Battle Pack: Epic Dawn
56635 VND
(SFR)Battle Pack: Epic Dawn
62745 VND
(SR)Collectible Tins 2011 Wave 1
151105 VND
(ScR)Duelist Revolution
1977760 VND
(UR)Duelist Saga
214555 VND
(C)HERO Strike Structure Deck
41830 VND
(R)High-Speed Riders
52170 VND
(R)King's Court
20915 VND
(C)Legendary Decks II
52875 VND
(C)Legendary Dragon Decks
41595 VND
(C)Onslaught of the Fire Kings Structure Deck
47940 VND
(GUR)Premium Gold: Return of the Bling
110450 VND
(C)Starter Deck: Link Strike
39715 VND
(UPR)The Pot Collection
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Pot of Duality trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Pot of Duality trong Master Duel