Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
Puzzlomino, the Drop-n-Deleter

Link-2

  • Loại:
  • Link Monster

  • Thuộc tính:
  • LIGHT

  • Tộc:
  • Spellcaster

  • ATK:
  • 1300

  • Lượt xem:
  • 615

Mũi tên Link:

Dưới

PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Puzzlomino, the Drop-n-Deleter - TCG
Giá trị của Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
Cardmarket
2350 VND
Tcgplayer
4465 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
4700 VND
Coolstuffinc
5875 VND
Các set có Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
(C)Dark Neostorm
24910 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Puzzlomino, the Drop-n-Deleter trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Puzzlomino, the Drop-n-Deleter trong Master Duel