Super Quantal Mech King Great Magnus
Super Quantal Mech King Great Magnus

12

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Super Quant

 • ATK:
 • 3600

 • DEF:
 • 3200

 • Lượt xem:
 • 767Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 12
Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Super Quantal Mech King Great Magnus - Duel LinkCách để sở hữu Super Quantal Mech King Great Magnus - Master DuelGiá trị và các set có Super Quantal Mech King Great Magnus - TCG
Giá trị của Super Quantal Mech King Great Magnus
Cardmarket
1880 VND
Tcgplayer
13160 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
22325 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Super Quantal Mech King Great Magnus
(UR)Duel Power
49350 VND
(ScR)Wing Raiders
144290 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Super Quantal Mech King Great Magnus trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Super Quantal Mech King Great Magnus trong Master Duel