Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss

6

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Burning Abyss

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 1000

 • Lượt xem:
 • 374Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Virgil, Rock Star of the Burning Abyss - Duel LinkCách để sở hữu Virgil, Rock Star of the Burning Abyss - Master DuelGiá trị và các set có Virgil, Rock Star of the Burning Abyss - TCG
Giá trị của Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
Cardmarket
6815 VND
Tcgplayer
8695 VND
Ebay
58515 VND
Amazon
27730 VND
Coolstuffinc
18565 VND
Các set có Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
(ScR)2015 Mega-Tin Mega Pack
36660 VND
(GUR)Premium Gold: Infinite Gold
54520 VND
(ScR)The New Challengers
100815 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Virgil, Rock Star of the Burning Abyss trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Virgil, Rock Star of the Burning Abyss trong Master Duel