Thông tin tổng quan của Agent

Nhìn chung

Deck Mẫu

LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Protecting Spirit Loagaeth
SR Rarity
Protecting Spirit Loagaeth
Protecting Spirit Loagaeth

Protecting Spirit Loagaeth

7

  • Loại:
  • Effect Monster

  • Thuộc tính:
  • LIGHT

  • Tộc:
  • Fairy

  • ATK:
  • 2400

  • DEF:
  • 2100

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Protecting Spirit Loagaeth" một lần mỗi lượt. Nếu hiệu ứng của quái thú Tiên mà bạn điều khiển được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển và 1 quái thú Tư thế tấn công mà bạn điều khiển; loại bỏ lá bài của đối thủ đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đổi quái thú của bạn thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 monster on the field; it cannot be destroyed by battle this turn. You can only use each of the following effects of "Protecting Spirit Loagaeth" once per turn. If an effect of a Fairy monster you control is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can target 1 face-up card your opponent controls and 1 Attack Position monster you control; banish that opponent's card, and if you do, change your monster to Defense Position.Deck của AGENT trong DUEL LINKS
Top