Thông tin tổng quan của Amano Stun

Nhìn chung

Bộ bài này xoay quanh hai tương tác cụ thể giữ cho quái vật Spirit Amano-Iwato vĩnh viễn trên sân. Đầu tiên là với Skill Smile World nói rằng các hiệu ứng quái vật không thể được kích hoạt trong lượt đầu tiên của bạn (bao gồm cả hiệu ứng của Amano để quay trở lại tay). Thứ hai là với World Legacy Clash loại bỏ Amano sau khi nó lật ngửa (nhưng không phải khi nó được triệu hồi bình thường), điều này sẽ giữ nó trên sân sau khi nó quay trở lại từ khu vực loại bỏ về sân. Khi Amano được thiết lập trên sân, các bẫy bảo vệ (bẫy chiến đấu như Mirror Wall hoặc bẫy phản đòn như Dark BribeRebirth of Parshath) được sử dụng để bảo vệ  Amano-Iwato và giữ cho các lựa chọn của đối thủ bị giới hạn trong suốt trận đấu.

Deck Mẫu

Smile World
Thêm 1 "Smile World" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hoặc sử dụng hiệu ứng của bài Phép / Bẫy "Smile World" cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Smile World
Smile World

Cần 15 UR

UR Rarity
Aleister the Invoker3 card
 Rarity
Fire Hand1 card
 Rarity
Ice Hand1 card
UR Rarity
Invoked Purgatrio2 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Invocation1 card
UR Rarity
Pot of Duality3 card
UR Rarity
Head Judging1 card

Main: 20 Extra: 7


Deck của AMANO STUN trong DUEL LINKS

Smile World

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 7

UR Rarity
Aleister the Invoker
UR Rarity
Aleister the Invoker
UR Rarity
Aleister the Invoker
 Rarity
Fire Hand
 Rarity
Ice Hand
SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Invocation
UR Rarity
Pot of Duality
UR Rarity
Pot of Duality
UR Rarity
Pot of Duality
R Rarity
World Legacy Clash
R Rarity
World Legacy Clash
UR Rarity
Head Judging
SR Rarity
Karma Cut
SR Rarity
Karma Cut
R Rarity
Invoked Caliga
SR Rarity
Invoked Magellanica
SR Rarity
Invoked Magellanica
SR Rarity
Invoked Magellanica
UR Rarity
Invoked Purgatrio
UR Rarity
Invoked Purgatrio
SR Rarity
Diamond Dire Wolf

Smile World

Mèo Fool Gaming (37156024)

Mèo Fool Gaming (37156024)

Main: 20 Extra: 7

SR Rarity
Beast King Barbaros
SR Rarity
Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast
SR Rarity
Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast
SR Rarity
Guardian Eatos
SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Forbidden Chalice
SR Rarity
Forbidden Chalice
SR Rarity
Forbidden Chalice
R Rarity
World Legacy Clash
R Rarity
World Legacy Clash
UR Rarity
Divine Wrath
R Rarity
Rebirth of Parshath
R Rarity
Rebirth of Parshath
R Rarity
Rebirth of Parshath
R Rarity
Ultimate Providence
R Rarity
Ultimate Providence
R Rarity
Ultimate Providence
SR Rarity
Wiretap
UR Rarity
Avenging Knight Parshath
UR Rarity
Avenging Knight Parshath
R Rarity
Digital Bug Corebage
UR Rarity
Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
UR Rarity
Mecha Phantom Beast Dracossack
R Rarity
Number 68: Sanaphond the Sky Prison
SR Rarity
Number 70: Malevolent SinTop