Thông tin tổng quan của Archfiend

Nhìn chung

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Shelrokket Dragon
R Rarity
Shelrokket Dragon
R Rarity
Shelrokket Dragon

Shelrokket Dragon

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Rokket

 • ATK:
 • 1100

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó phá huỷ 1 quái thú trong cột có lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ bất kỳ quái thú nào trong các vùng lân cận của lá bài đó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Shelrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shelrokket Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then destroy 1 monster in the column this card was in, and if you do, destroy any monsters in that card's adjacent zones. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Shelrokket Dragon". You can only use each effect of "Shelrokket Dragon" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Borrel Launch
Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"
Boot Sector Launch
Dillingerous Dragon
Borreload Dragon
Borrel Launch

Main: 30 Extra: 8


Deck của ARCHFIEND trong DUEL LINKS