Thông tin tổng quan của Aromages

Nhìn chung

Aromages là dòng bài rất thích hợp cho các newbie khi bắt đầu game vì đây cũng có thể cho là một dòng bài FTP (Free to play). Với sự khó chịu khi làm tăng Điểm sinh mệnh của bạn một cách nhanh chóng và kéo dài thời gian trận đấu, làm phá hỏng các combo của các dòng meta hiện tại, Aromage có thể đưa bạn leo Rank rất dễ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Đang tải dữ liệu...

Deck của AROMAGES trong DUEL LINKS

Đang tải dữ liệu...
Không có dữ liệu Deck Mẫu về AROMAGES trong DUEL LINKSTop