Thông tin tổng quan của Aromages

Nhìn chung

Aromages là dòng bài rất thích hợp cho các newbie khi bắt đầu game vì đây cũng có thể cho là một dòng bài FTP (Free to play). Với sự khó chịu khi làm tăng Điểm sinh mệnh của bạn một cách nhanh chóng và kéo dài thời gian trận đấu, làm phá hỏng các combo của các dòng meta hiện tại, Aromage có thể đưa bạn leo Rank rất dễ.

Deck Mẫu

LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Main: 20 Extra: 7


Deck của AROMAGES trong DUEL LINKS