Thông tin tổng quan của Chronomaly

Nhìn chung

Chronomaly là một archetype dựa trên Xyz liên quan đến việc triệu hồi liên tục lên sân với quái vật Chronomaly để lấy Nguyên liệu Xyz cho quái thú chủ lực của chúng. Đặc biệt, trong Duel Links, họ sử dụng Skill của Trey (Divine Artifacts hoặc Gateway to the Another Dimension) để điều chỉnh cấp độ của các quái thú của họ nhằm tạo ra Quái thú Xyz. Họ xuất sắc trong việc triệu hồi quái thú Rank 4 đến 6, nhưng về cơ bản có thể tạo ra bất kỳ Quái vật Xyz nào do khả năng điều chỉnh cấp độ của họ một cách dễ dàng.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Gateway to the Another Dimension
Gửi 1 quái vật từ Bộ bài / Extra Deck của bạn đến Mộ của bạn và thay đổi Cấp độ của tất cả quái thú trên sân của bạn thành Cấp độ / Rank của quái thú bạn đã gửi đến Mộ. Nếu bạn gửi một quái thú đến nghĩa địa từ Bộ bài của mình, bạn có thể gửi 1 quái thú đến Mộ từ tay của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới. ● Bộ bài / Extra Deck của bạn không chứa quái thú nào ngoài quái thú "Chronomaly" hoặc quái thú "Number" ÁNH SÁNG. ● Bộ bài của bạn chứa 12 quái thú "Chronomaly" trở lên
Gateway to the Another Dimension

Main: 20 Extra: 8


Deck của CHRONOMALY trong DUEL LINKS