Thông tin tổng quan của Dark Gaia

Nhìn chung

Dark Gaia là một bộ bài OTK đơn giản tập trung vào việc Triệu Hồi Fusion Evil HERO Dark Gaia bằng cách sử dụng cả Rock-Type Fiend-Type với hơn 3000 ATK, tạo ra một con quái thú có điểm ATK cực lớn (hay còn gọi là Big Nahmber). Điều này thường được thực hiện với sự ổn định và nhất quán được cung cấp bằng cách kết hợp cả hai cơ chế là Evil HEROMagnet Warrior. Lựa chọn cho Skill thường khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng của bộ bài vẫn không đổi.

Deck Mẫu

Malicious HERO
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 "Evil HERO Malicious Edge" và 1 "Dark Fusion" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Evil HERO Malicious Fiend" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn điều khiển "Supreme King's Castle."

  ● Trả lại 1 "Evil HERO Malicious Edge" trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái vật Loại Fiend Cấp 6 vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Nếu quái vật là quái vật "Evil HERO", bạn có thể thêm nó vào tay của mình bất kể Cấp độ của nó.
  ● Trả lại 1 hoặc nhiều quái thú Loại Quái vật có tổng số Cấp bằng 7 trở lên vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 "Evil HERO Malicious Edge" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn.
Supreme King's Castle
Evil HERO Malicious Fiend
Evil HERO Malicious Edge
Dark Fusion
Malicious HERO

Main: 23 Extra: 8

SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
Shell Knight

Shell Knight

4

  • Loại:
  • Effect Monster

  • Thuộc tính:
  • EARTH

  • Tộc:
  • Rock

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của mình lên tay của bạn hoặc, nếu "Fossil Fusion" trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế Ngoài ra, trong cả hai sân hợp, bạn không thể kích hoạt các lá bài, hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or, if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead, also, in either case, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card for the rest of this turn. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.Deck của DARK GAIA trong DUEL LINKS