Thông tin tổng quan của Demise

Nhìn chung

Deck Mẫu

Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
Demise, Supreme King of Armageddon

Demise, Supreme King of Armageddon

10

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Demise

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Cycle of the World". Tên của lá bài này trở thành "Demise, King of Armageddon" khi ở trên tay hoặc trên sân. Khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, các quái thú Ritual của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Nếu tất cả quái thú được sử dụng để Triệu hồi Ritual lá bài này là quái thú Ritual, bạn không phải trả LP để kích hoạt hiệu ứng của nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 2000 LP; phá hủy càng nhiều lá bài khác trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 200 sát thương cho đối thủ đối với mỗi lá bài bị phá hủy mà họ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cycle of the World". This card's name becomes "Demise, King of Armageddon" while in the hand or on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your Ritual Monsters cannot be destroyed by battle. If all monsters used to Ritual Summon this card were Ritual Monsters, you do not pay LP to activate its effects. Once per turn: You can pay 2000 LP; destroy as many other cards on the field as possible, and if you do, inflict 200 damage to your opponent for each destroyed card they controlled.


SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
Demise, Supreme King of Armageddon

Demise, Supreme King of Armageddon

10

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Demise

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Cycle of the World". Tên của lá bài này trở thành "Demise, King of Armageddon" khi ở trên tay hoặc trên sân. Khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, các quái thú Ritual của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Nếu tất cả quái thú được sử dụng để Triệu hồi Ritual lá bài này là quái thú Ritual, bạn không phải trả LP để kích hoạt hiệu ứng của nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 2000 LP; phá hủy càng nhiều lá bài khác trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 200 sát thương cho đối thủ đối với mỗi lá bài bị phá hủy mà họ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cycle of the World". This card's name becomes "Demise, King of Armageddon" while in the hand or on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your Ritual Monsters cannot be destroyed by battle. If all monsters used to Ritual Summon this card were Ritual Monsters, you do not pay LP to activate its effects. Once per turn: You can pay 2000 LP; destroy as many other cards on the field as possible, and if you do, inflict 200 damage to your opponent for each destroyed card they controlled.Deck của DEMISE trong DUEL LINKS
Top