Thông tin tổng quan của Digital Bugs

Nhìn chung

Digital Bugs là 1 archetype tập trung vào Triệu hồi Xyz ra những quái thú Xyz Digital Bugs để phá huỷ hoặc trả về Deck các lá bài của đối thủ. Nhìn chung thì Digital Bugs là 1 archetype rất thú vị cũng như rất rẻ vì hầu hết các lá bài của archetype này đều là R hoặc N, cùng với việc cách combo của nó cũng rất dễ, điều này làm cho nó trở thành 1 deck F2P đúng nghĩa và rất thích hợp với những người mới chơi.

Deck Mẫu

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Main: 20 Extra: 7

N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
Digital Bug Cocoondenser

Digital Bug Cocoondenser

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Côn trùng Cấp 3 trong Mộ của mình; thay đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, if this card is in Attack Position: You can target 1 Level 3 Insect-Type monster in your Graveyard; change this card to Defense Position, and if you do, Special Summon that monster in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If this card attacks a Defense Position monster, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step.


N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
Digital Bug Cocoondenser

Digital Bug Cocoondenser

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Côn trùng Cấp 3 trong Mộ của mình; thay đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, if this card is in Attack Position: You can target 1 Level 3 Insect-Type monster in your Graveyard; change this card to Defense Position, and if you do, Special Summon that monster in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If this card attacks a Defense Position monster, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step.


N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
Digital Bug Cocoondenser

Digital Bug Cocoondenser

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Côn trùng Cấp 3 trong Mộ của mình; thay đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, if this card is in Attack Position: You can target 1 Level 3 Insect-Type monster in your Graveyard; change this card to Defense Position, and if you do, Special Summon that monster in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If this card attacks a Defense Position monster, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step.


R Rarity
Digital Bug Websolder
R Rarity
Digital Bug Websolder
Digital Bug Websolder

Digital Bug Websolder

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trở thành 0, cũng như thay đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster you control; change it to Defense Position, and if you do, Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your hand in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: The DEF of all face-up monsters your opponent controls become 0, also change them to Defense Position.


R Rarity
Digital Bug Websolder
R Rarity
Digital Bug Websolder
Digital Bug Websolder

Digital Bug Websolder

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trở thành 0, cũng như thay đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster you control; change it to Defense Position, and if you do, Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your hand in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: The DEF of all face-up monsters your opponent controls become 0, also change them to Defense Position.


R Rarity
Digital Bug Websolder
R Rarity
Digital Bug Websolder
Digital Bug Websolder

Digital Bug Websolder

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trở thành 0, cũng như thay đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster you control; change it to Defense Position, and if you do, Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your hand in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: The DEF of all face-up monsters your opponent controls become 0, also change them to Defense Position.


R Rarity
Digital Bug Corebage
R Rarity
Digital Bug Corebage
Digital Bug Corebage

Digital Bug Corebage

5

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu vị trí chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


R Rarity
Digital Bug Corebage
R Rarity
Digital Bug Corebage
Digital Bug Corebage

Digital Bug Corebage

5

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu vị trí chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug


Deck của DIGITAL BUGS trong DUEL LINKS