Thông tin tổng quan của Formula Athlete

Nhìn chung

F.A hay Formula Athlete là một bộ bài chuyên về Triệu hồi Synchro bằng cách thay đổi cấp độ liên tục theo tình huống nhờ vào hiệu ứng của các lá bài F.A. Nhờ sự đa dạng của các quái thú Synchro, bộ bài này trở nên khá cơ động và đa dạng hơn.

Deck Mẫu

Fields of the Warriors
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Sogen' được kích hoạt.
Sogen
Fields of the Warriors
Đang tải dữ liệu...

Deck của FORMULA ATHLETE trong DUEL LINKS

Đang tải dữ liệu...
Không có dữ liệu Deck Mẫu về FORMULA ATHLETE trong DUEL LINKSTop