Thông tin tổng quan của Heroic

Nhìn chung

Heroic là một bộ bài tập trung vào việc triệu hồi Xyz nhờ vào các hiệu ứng triệu hồi đặc biệt của các quái thú Heroic. Vì những lá bài chủ lực của bộ bài chỉ chiếm 1 phần nhỏ của bộ bài chính nên thường sẽ có rất nhiều chỗ trống cho các lá bài Phép/Bẫy tuỳ tình huống làm cho bộ bài trở nên linh hoạt hơn.

Deck Mẫu

ZEXAL - Xyz Evolution
Kích hoạt vào đầu lượt của bạn nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph! Sau khi Chuyển đổi thành ZEXAL, mỗi hiệu ứng sau chỉ có thể được sử dụng một lần. ● Đặt 1 "Xyz Change Tactics" trực diện trên sân của bạn. Ngoài ra, bạn có thể làm cho Điểm sinh mệnh của mình thành 2000. ● Trả tất cả quái thú "Utopia" trong Mộ về Extra Deck của bạn.
Xyz Change Tactics
ZEXAL - Xyz Evolution

Main: 20 Extra: 7


Deck của HEROIC trong DUEL LINKS
Top