Thông tin tổng quan của Mermails

Nhìn chung

Mermails (còn được gọi là Mermail Atlanteans) là một bộ bài tập trung vào việc tận dụng hiệu ứng của quái vật Atlantean với hiệu ứng của quái vật Mermail. Hầu hết các hiệu ứng quái vật Mermail liên quan đến việc triệu hồi hoặc tìm kiếm đặc biệt bằng cách loại bỏ một quái thú Nước, trong khi các hiệu ứng quái vật Atlantean liên quan đến việc phá hủy các lá bài ngửa hoặc úp trên sân khi gửi quái thú Nước xuống Mộ. Khi cả hai kiểu kết hợp với nhau, nó có nhiều khả năng kết thúc trận đấu nhanh chóng bằng cách bắn phá sân và đánh bài trên sân của đối thủ tương ứng. Mermail Abyssteus là quái thú chính của bộ bài, chúng có thể triệu hồi đặc biệt bằng cách loại bỏ quái thú Nước và tìm kiếm quái thú Mermail cấp 4 trở xuống. Mermail Abyssmegalo là quái thú chủ lực chính của bộ bài, nó cũng triệu hồi đặc biệt bằng cách loại bỏ 2 quái vật Nước, tìm kiếm bùa chú hoặc bẫy 'Abyss' và có khả năng tấn công hai lần bằng cách hiến tế quái thú Nước ở vị trí ATK. Atlantean Heavy InfantryAtlantean Marksman là 2 quân bài chính cần gửi xuống Mộ cùng với Abyssteus / Abyssmegalo, lần lượt hủy các quân bài ngửa và bài úp. Kết hợp những yếu tố này với Deep Sea Diva, thứ triệu hồi một người Atlantean từ bộ bài, và bạn có rất nhiều sự linh hoạt về các cách chơi mà bạn có thể thực hiện trong một trò chơi.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
UR Rarity
Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
UR Rarity
Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier

Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier

11

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Ice Barrier

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


Deck Mẫu

Territory of the Sharks
Cấp của tất cả quái thú WATER mà bạn điều khiển trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật WATER.
Territory of the Sharks

Main: 20 Extra: 8


Deck của MERMAILS trong DUEL LINKS