Thông tin tổng quan của Nekroz

Nhìn chung

Nekroz là 1 archetype tập trung vào việc triệu hồi ra các quái thú Ritual Nekroz. Nekroz từng là 1 tier 0 ở TCG bằng khả năng tìm bài và rút bài cực kì ổn định với Nekroz of Brionac, Nekroz of Valkyrus, Nekroz of Gungnir Shurit, Strategist of the Nekroz, vv.. Hầu như những Card thuộc archetype Nekroz đều có khả năng tìm hoặc rút bài. Điều này giúp Nekroz cực kì ổn định, cùng với sự ra đời của những quái thú Extra Deck mới thì sau khi thực hiện những combo của mình, Nekroz có thể triệu hồi ra những quái thú Extra Deck 1 cách dễ dàng tuỳ thuộc vào tình huống.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight

Shell Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Rock

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của mình lên tay của bạn hoặc, nếu "Fossil Fusion" trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế Ngoài ra, trong cả hai sân hợp, bạn không thể kích hoạt các lá bài, hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or, if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead, also, in either case, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card for the rest of this turn. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Fossil Warriors
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Weathering Soldier", 1 "Gaia Plate the Earth Giant" và 1 "Fossil Fusion" vào Bộ bài của bạn và 1 "Fossil Warrior Skull King", 1 "Fossil Warrior Skull Knight", và 1 "Fossil Warrior Skull Bone" vào Extra Deck của bạn.
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Gửi 1 quái thú Loại Đá trên tay của bạn đến Mộ và thêm 1 "Fossil Fusion" vào tay của bạn từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fossil Fusion
Gaia Plate the Earth Giant
Fossil Warrior Skull King
Weathering Soldier
Fossil Warrior Skull Bone
Fossil Warrior Skull Knight
Fossil Warriors

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
Shell Knight

Shell Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Rock

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của mình lên tay của bạn hoặc, nếu "Fossil Fusion" trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế Ngoài ra, trong cả hai sân hợp, bạn không thể kích hoạt các lá bài, hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or, if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead, also, in either case, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card for the rest of this turn. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.Deck của NEKROZ trong DUEL LINKS