Thông tin tổng quan của Neo-Spacians

Nhìn chung

Neo-Spacians là một lối chơi xoay quanh khả năng đốt điểm sinh mệnh của Neo-Spacian Aqua Dolphin cùng với các lá bài hỗ trợ cho nó. Bộ bài này ngoài khả năng đốt điểm sinh mệnh thì nó cũng có khả năng trụ sân rất tốt khi sử dụng cơ chế Neos Fusion cùng với Elemental HERO Brave Neos khiến cho đối thủ của bạn sẽ phải tốn khá nhiều tài nguyên để giải quyết chúng trong khi bạn có thể lợi dụng hiệu ứng của Neo-Spacian Aqua Dolphin để dần dần kết thúc trận đấu.

Deck Mẫu

Neo Space!
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.
Neo Space!

Main: 20 Extra: 8

N Rarity
Elemental HERO Glow Neos
N Rarity
Elemental HERO Glow Neos
Elemental HERO Glow Neos

Elemental HERO Glow Neos

7

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Elemental HERO

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Glow Moss"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Trong End Phase: Xáo bài này vào Extra Deck. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó áp dụng hiệu ứng dựa trên loại của nó. ● quái thú: Lá bài này không thể tấn công lượt này. ● bài Phép: Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. ● Bẫy: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Glow Moss" Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck. Once per turn, during your Main Phase 1: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target, then apply the effect based on its type. ● Monster: This card cannot attack this turn. ● Spell: This card can attack your opponent directly this turn. ● Trap: Change this card to Defense Position.Deck của NEO-SPACIANS trong DUEL LINKS