Thông tin tổng quan của Neos

Nhìn chung

Neos là một bộ bài với phong cách kiểm soát trận đấu sử dụng các lá bài Tech và các lá bài triệu hồi thường có khả năng chống meta mạnh mẽ kết hợp với Neos Fusion để triệu hồi quái thú chủ lực của họ là Elemental HERO Brave Neos. Bộ bài Neos chứa một bộ 12 - 14 lá cốt lõi (3x Keeper of Dragon Magic, 2-3x Mask Change, 2-3x Favorite Hero, 2x Neos Fusion, 2x Elemental HERO Neos và 1x Necrovalley) trong bộ bài chính. Các khoảng trống khác chứa đầy các lá bài Tech khác nhau như Cosmic Cyclone hoặc Karma Cut và quái thú Cấp 1-4 với các hiệu ứng nghĩa địa như Bacon Saver để sử dụng sau khi Fusion ra Brave Neos hoặc Neo Space ConnectorElemental HERO Neos Alius để hồi sinh tốt hơn Elemental HERO Neos từ Mộ và có khả năng sử dụng nhanh hơn vào Masked HERO Koga từ Extra Deck. Một Extra Deck Neos chứa quái thú chủ lực Neos, Brave Neos, thường sử dụng hai. Masked HERO Koga (2-3x) và quái thú dung hợp Neos bổ sung lấp đầy các khoảng trống khác. Xem ví dụ về bộ bài Neos bên dưới. Bộ bài Neos xuất sắc trong việc bảo vệ sân của họ bằng cách sử dụng hiệu ứng mộ của Neos Fusion để bảo vệ các quái thú được triệu hồi bởi Neos Fusion. Hiệu ứng Brave Neos tìm kiếm Neos Fusion hoặc Miracle Contact khác sau khi tiêu diệt quái vật của đối thủ. Điều này cung cấp khả năng cho các lượt chơi tiếp theo và giữ áp lực lên đối thủ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
SR Rarity
Keeper of Dragon Magic

Keeper of Dragon Magic

4

  • Loại:
  • Effect Monster

  • Thuộc tính:
  • DARK

  • Tộc:
  • Dragon

  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 1300

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Neo Space!
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.
Neo Space!

Main: 20 Extra: 8


Deck của NEOS trong DUEL LINKS