Thông tin tổng quan của Ojama

Deck Mẫu

Land of the Ojamas
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Ojama Country' được kích hoạt.
Ojama Country
Land of the Ojamas
Đang tải dữ liệu...

Deck của OJAMA trong DUEL LINKS

Land of the Ojamas

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Dark Armed Dragon
UR Rarity
Linkslayer
UR Rarity
Linkslayer
SR Rarity
Ojama Blue
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
SR Rarity
Orcust Harp Horror
R Rarity
Orcust Knightmare
SR Rarity
Phantom Skyblaster
SR Rarity
Phantom Skyblaster
SR Rarity
Scrap Recycler
SR Rarity
Scrap Recycler
SR Rarity
Scrap Recycler
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
UR Rarity
Ojama Yellow
UR Rarity
Ojamatch
UR Rarity
Ojamatch
UR Rarity
Ojamatch
R Rarity
Orcustrated Return
N Rarity
Orcustrated Release
UR Rarity
Galatea, the Orcust Automaton
UR Rarity
Galatea, the Orcust Automaton
UR Rarity
Knightmare Mermaid
SR Rarity
Knightmare Phoenix
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

Land of the Ojamas

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Knightmare Corruptor Iblee
SR Rarity
Knightmare Corruptor Iblee
SR Rarity
Knightmare Corruptor Iblee
SR Rarity
Ojama Blue
SR Rarity
Ojama Blue
UR Rarity
Ojama Yellow
UR Rarity
Junk Synchron
UR Rarity
Junk Synchron
UR Rarity
Junk Synchron
UR Rarity
Cynet Mining
SR Rarity
Dark Hole
UR Rarity
Ojamatch
UR Rarity
Ojamatch
UR Rarity
Ojamatch
SR Rarity
Tuning
SR Rarity
Tuning
SR Rarity
Tuning
UR Rarity
Borreload Dragon
SR Rarity
Knightmare Cerberus
SR Rarity
Knightmare Cerberus
UR Rarity
Knightmare Mermaid
UR Rarity
Knightmare Mermaid
SR Rarity
Knightmare Phoenix
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare UnicornTop