Thông tin tổng quan của Performapal

Nhìn chung

Performapal là một archetype sử dụng đa phần là các quái thú Performapal và Odd-Eyes Pendulum Dragon để thực hiện các combo của chúng. Với sử ra đời của các quái thú Xyz Rank 6 thì Performapal càng ngày trở nên đa dụng hơn.

Deck Mẫu

Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit

Main: 20 Extra: 7

SR Rarity
Rune-Eyes Pendulum Dragon
SR Rarity
Rune-Eyes Pendulum Dragon
Rune-Eyes Pendulum Dragon

Rune-Eyes Pendulum Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Odd-Eyes

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

"Odd-Eyes Pendulum Dragon" + 1 quái thú loại Spellcaster
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng (các) quái thú được Triệu hồi Pendulum trên sân làm Nguyên liệu Fusion, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng từ lá bài của đối thủ trong lượt này. Áp dụng hiệu ứng thích hợp, tùy thuộc vào Cấp độ ban đầu của quái thú được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion không phải là "Odd-Eyes Pendulum Dragon".
● Cấp 4 hoặc thấp hơn: Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase.
● Cấp 5 hoặc lớn hơn: Lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Odd-Eyes Pendulum Dragon" + 1 Spellcaster-Type monster If this card was Fusion Summoned using a Pendulum Summoned monster(s) on the field as Fusion Material, it is unaffected by your opponent's card effects this turn. Apply the appropriate effect, depending on the original Level of the monster used as Fusion Material that was not "Odd-Eyes Pendulum Dragon". ● Level 4 or lower: This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. ● Level 5 or higher: This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.


R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug


Deck của PERFORMAPAL trong DUEL LINKS
Top