Thông tin tổng quan của Predaplant

Nhìn chung

Predaplants là một archetype dựa trên Triệu hồi Fusion nhằm mục đích triệu hồi Predaplant Chimerafflesia, một quái thú chủ lực với sức tấn công cao với khả năng trục xuất quái thú, thông qua hiệu ứng của Predaplant Chlamydosundew. Chúng thậm chí có thể sử dụng quái thú của đối thủ làm Nguyên liệu Fusion bằng cách sử dụng hiệu ứng của Predaplant Spinodionaea để đặt các Bộ đếm Predator. Với Predapractice cung cấp sự ổn định, Predaplants có thể dễ dàng vượt qua dàn quái thú của đối thủ. Chimerafflesia cũng có thể tiếp tục thực hiện combo nếu nó bị ngăn chặn bởi hiệu ứng của đối thủ, tìm kiếm lá bài Phép Fusion (phổ biến nhất là Neos Fusion) cho lượt tiếp theo, cung cấp mức độ ổn định cho bộ bài.

Deck Mẫu

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Main: 20 Extra: 7


Deck của PREDAPLANT trong DUEL LINKS
Top