Thông tin tổng quan của Starry Knight

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Cần 13 UR

UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon2 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Fairy Cheer Girl1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole3 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison2 card

Main: 20 Extra: 8


Deck của STARRY KNIGHT trong DUEL LINKS

Destiny Draw

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Orbitael
SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
N Rarity
Starry Knight Sky
UR Rarity
Bottomless Trap Hole
UR Rarity
Bottomless Trap Hole
UR Rarity
Bottomless Trap Hole
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
R Rarity
Starry Knight Arrival
UR Rarity
Abyss Dweller
SR Rarity
Bujintei Tsukuyomi
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
SR Rarity
Evilswarm Exciton Knight
UR Rarity
Fairy Cheer Girl
UR Rarity
Number 39: Utopia
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray
SR Rarity
Number S39: Utopia the Lightning

LP Boost Alpha

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Orbitael
R Rarity
Starry Knight Orbitael
R Rarity
Starry Knight Orbitael
SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
N Rarity
Starry Knight Sky
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
R Rarity
Starry Knight Arrival
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
UR Rarity
Abyss Dweller
SR Rarity
Bujintei Tsukuyomi
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
SR Rarity
Evilswarm Exciton Knight
UR Rarity
Fairy Cheer Girl
UR Rarity
Starliege Paladynamo

Fairy's Smile

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

N Rarity
Starry Knight Ciel
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Orbitael
R Rarity
Starry Knight Orbitael
R Rarity
Starry Knight Orbitael
SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
R Rarity
Starry Knight Ceremony
N Rarity
Starry Knight Sky
R Rarity
Starry Knight Arrival
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
 Rarity
Topologic Bomber Dragon
SR Rarity
Bujintei Tsukuyomi
SR Rarity
Diamond Dire Wolf
SR Rarity
Evilswarm Exciton Knight
UR Rarity
Number 39: Utopia
SR Rarity
Number S39: Utopia the Lightning

Fairy's Smile

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 23 Extra: 7

UR Rarity
Artifact Lancea
SR Rarity
Skull Meister
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity