Aigami

Aigami

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Aigami là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 10 (DSOD). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DSOD
 • Aigami yêu cầu Chìa khóa đen để đấu tại Gate
 • Aigami xuất hiện ở cổng ở Stage 10 (DSOD)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 10 trong Duel World (DSOD). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại trong Đấu tay đôi với Aigami ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yugi Muto (DSOD).
 • Triệu hồi Obelisk the Tormentor 1 lần khi đang chơi với tư cách Seto Kaiba (DSOD), trong trận đấu với Aigami.
 • Gây 7000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong Đấu tay đôi với Aigami.
 • Sử dụng Bài quái thú cấp 7 trở lên 1 lần trong một trận đấu với Aigami ở cấp 30 bằng Yugi Muto (DSOD).
 • Sử dụng Bài Bẫy Liên tục 3 lần trong Đấu tay đôi với Aigami ở cấp 30 bằng Yugi Muto (DSOD).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Cubic Dimension Summon
Gửi 1 quái thú 'Cubic' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 quái thú 'Cubic' từ tay bạn cao hơn 1 Cấp so với quái thú bạn gửi đến Mộ. ATK của quái thú bạn đã chơi với Kỹ năng này bằng với Cấp ban đầu x 500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Cubic Dimension Summon
Dimension Summon
Chơi 1 quái thú 'Cubic' Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. ATK của quái thú bạn đã chơi với Kỹ năng này bằng với Cấp ban đầu x 500. Nếu quái thú bị tiêu diệt, bạn mất Điểm sinh mệnh bằng với Cấp ban đầu x 500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú 'Cubic'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Dimension Summon
Neutralization
Tiết lộ 3 quái thú 'Cubic' trong tay bạn và đặt 1 Cubic Counter lên quái vật mà đối thủ của bạn điều khiển. (Quái vật có Cubic Counter không thể tấn công hoặc kích hoạt hiệu ứng của chúng) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú 'Cubic'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Neutralization
You Don't Deserve to Exist in My World
Chọn 1 quái thú được trang bị Lá Trang bị của đối thủ và có ít nhất 1000 ATK trên ATK ban đầu của nó, và gửi nó đến một chiều không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
You Don't Deserve to Exist in My World
Cubic Seeds
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 3 "Vijam the Cubic Seed" vào Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Cubic". Ngoài ra, số lượng Bài Phép / Bài Bẫy không phải là bài "Cubic" phải từ 6 trở xuống.
Vijam the Cubic Seed
Cubic Seeds
Emperor Advent
Chọn tối đa 3 quái thú "Cubic" trên tay hoặc Mộ của bạn, và đặt chúng ở Thế Thủ, nhưng vô hiệu hiệu ứng của chúng. Bạn không thể Triệu hồi bất kỳ quái thú nào ngoại trừ "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" cũng như không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng nào ngoài "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này.
Ngoài ra, "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" được Triệu hồi Đặc biệt ở lượt bạn sử dụng Kỹ năng này tăng 2400 ATK.
Gửi tất cả quái thú ngoài "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" trên sân của bạn xuống Nghĩa địa ở cuối lượt này.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
Emperor Advent
Chung
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Afterlife Lockdown
Có thể được sử dụng khi bạn điều khiển một con quái thú "Cubic". Trong lượt này, quái thú đối thủ bị tiêu diệt trong trận chiến sẽ trở về Bộ bài của chủ nhân thay vì Mộ của chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Afterlife Lockdown
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Mind of the Plana
Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Mind of the Plana
Reload
Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Thêm các lá bài trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút ​​cùng một số thẻ mà bạn đã thêm vào Bộ bài của mình. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Reload

Drop Reward

UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
Buster Gundil the Cubic Behemoth

Buster Gundil the Cubic Behemoth

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Cubic

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 3000 ATK. Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai và thứ ba trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị quân bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Cubic" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Cubic" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Cubic" monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If Summoned this way, this card gains 3000 ATK. This card can make a second and third attack during each Battle Phase. If this card in your possession is sent to your Graveyard by your opponent's card (by battle or card effect): You can target up to 3 "Cubic" monsters in your Graveyard; Special Summon them, then you can add 1 "Cubic" card from your Deck or Graveyard to your hand.


Level-up Reward

UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
Buster Gundil the Cubic Behemoth

Buster Gundil the Cubic Behemoth

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Cubic

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 3000 ATK. Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai và thứ ba trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị quân bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Cubic" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Cubic" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Cubic" monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If Summoned this way, this card gains 3000 ATK. This card can make a second and third attack during each Battle Phase. If this card in your possession is sent to your Graveyard by your opponent's card (by battle or card effect): You can target up to 3 "Cubic" monsters in your Graveyard; Special Summon them, then you can add 1 "Cubic" card from your Deck or Graveyard to your hand.


UR Rarity
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
UR Rarity
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor

Indiora Doom Volt the Cubic Emperor

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Cubic

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 2400 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị quân bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Cubic" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Cubic" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Cubic" monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If Summoned this way, this card gains 2400 ATK. If this card is Special Summoned from the hand: Inflict 800 damage to your opponent. If this card in your possession is sent to your Graveyard by your opponent's card (by battle or card effect): You can target up to 3 "Cubic" monsters in your Graveyard; Special Summon them, then you can add 1 "Cubic" card from your Deck or Graveyard to your hand.Deck sử dụng nhân vật Aigami trong DUEL LINKS