Antinomy

Antinomy

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Antinomy là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Antinomy yêu cầu chìa khóa trắng để đấu tại Gate
 • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Antinomy khi đạt đến Stage 6 trở lên trong Duel World (5Ds)
 • Antinomy có một số lá cho dòng Tech Genus, chủ yếu là T.G. Booster Raptor
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Vào vai Yusei Fudo và thắng 1 trận đấu với Antinomy ở cấp độ 30 trong Duel World.
 • Thực hiện 3 (các) Triệu hồi Synchro trong một Trận đấu với Antinomy bằng cách sử dụng Yusei Fudo.
 • Triệu hồi Shooting Star Dragon 1 lần khi đóng vai Yusei Fudo, trong trận đấu tay đôi với Antinomy.
 • Sử dụng Bài Bẫy 3 lần trong một Trận đấu với Antinomy.
 • Giảm LP của đối thủ xuống 0 bằng cách gây sát thương trong trận chiến với Shooting Star Dragon trong trận đấu với Antinomy ở cấp 30.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Tuner Level Balancer
Tăng hoặc giảm cấp độ của 1 quái thú Tuner “T.G.” bạn điều khiển bởi 2 đơn vị, cho đến hết lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Nếu bạn sử dụng Kỹ năng này để tăng / giảm Cấp độ của một quái thú không phải là Quái thú Synchro, bạn không thể sử dụng Kỹ năng này một lần nữa trong phần còn lại của Trận đấu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào từ Extra Deck của bạn ngoài Quái vật Synchro trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này.
Tuner Level Balancer
Halved Synchro
Chơi 1 Quái thú "T.G." Synchro từ Extra Deck của bạn có Cấp độ thấp hơn một nửa Cấp độ 1 Quái thú "T.G." Tuner Synchro bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với không có quái vật nào khác ngoài Quái thú "T.G." trong Bộ bài chính của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Halved Synchro
Flight Control
Trả lại 1 quái thú "T.G." trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái thú “T.G.” đến tay bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú Cấp 10 trở lên nào ngoại trừ quái thú “T.G.”. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với không có quái thú nào khác ngoài quái thú “T.G.” trong Bộ bài chính của bạn.
Flight Control
Set! Delta Accel!
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "T.G. Halberd Cannon", "T.G. Blade Blaster", "T.G. Power Gladiator,"T.G. Wonder Magician" và "T.G. Recipro Dragonfly" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hiệu ứng này trong lượt mà bạn đã Triệu hồi Synchro 2 hoặc nhiều hơn Quái vật Synchro “T.G.” . Trả lại 1 quái thú "T.G." từ tay của bạn đến Bộ bài của bạn và chơi 1 "T.G. Recipro Dragonfly" từ Extra Deck của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
T.G. Halberd Cannon
T.G. Blade Blaster
T.G. Wonder Magician
T.G. Recipro Dragonfly
T.G. Power Gladiator
Set! Delta Accel!
Machinery Boost
Tất cả quái thú “T.G.” bạn điều khiển sẽ trở thành Loại Machine cho đến hết lượt. Ngoài ra, tất cả quái thú “T.G.” ở phía sân của bạn nhận được 300 ATK cho mỗi Quái thú Synchro trên sân của bạn cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Machinery Boost
T.G. Booster
ATK và DEF của tất cả quái thú “T.G.” bạn điều khiển được tăng thêm 50 nhân với Cấp của quái thú.
T.G. Booster
T.G. Tuner
1 quái thú Synchro "T.G." trên sân của bạn trở thành Quái thú Tuner cho đến khi kết thúc Lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
T.G. Tuner
Chung
Tunermorph: Normal
Tiết lộ 1 quái thú Tuner trong tay bạn và chọn một Quái thú Thường trên sân của bạn. Quái vật được chọn được coi là quái vật Tuner. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Tunermorph: Normal
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Compensation
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Gửi lá trên đầu Bộ bài của bạn đến Mộ và phục hồi 300 LP. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Compensation
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Antinomy trong DUEL LINKS