Aster Phoenix

Aster Phoenix

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Aster Phoenix là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi triệu hồi quái thú hệ Tối 200 lần. 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
  • Aster Phoenix yêu cầu chìa khóa Trắng để đấu tại Gate
  • Aster Phoenix cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Tổng cộng 200 lần triệu hồi (các) Quái thú DARK. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Thực hiện thành công 2 (các) Triệu hồi Fusion (Dung hợp) trong một Trận đấu.
  • Đạt được 3 trận thắng mà không cần sử dụng bất kỳ Bài quái thú cấp 5 trở lên nào.
  • Thắng 1 trận đấu với Aster Phoenix ở Cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
The Destroyer of D
Có thể sử dụng từ lượt thứ 4 trở đi, khi bạn có 3000 Điểm sinh mệnh trở xuống. Chơi 1 'Destiny HERO - Dark Angel' từ tay của bạn sang sân của đối thủ ở Vị trí Phòng thủ. Nếu đối thủ của bạn điều khiển 'Destiny HERO - Plasma', bạn có thể đặt 'Destiny HERO - Dark Angel' lên trên Bộ bài của đối thủ. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa các quái thú không phải là quái thú 'Destiny HERO'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny HERO - Plasma
Destiny HERO - Dark Angel
The Destroyer of D
Clock of Destiny
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Gửi 1 quái thú "Destiny HERO" cấp 4 trở xuống trong tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Clock Tower Prison" từ Bộ bài của bạn vào Tay của bạn. ● Chọn 1 "Clock Tower Prison" trong Vùng Field của bạn và đặt 3 Clock Counters trên đó. Sau đó, bạn có thể thêm "Mystical Space Typhoon" vào tay từ Bộ bài của mình. Trả lại "Clock Tower Prison" cho Bộ bài của bạn khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài chứa 8 quái thú "Destiny HERO" trở lên và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Destiny HERO" hoặc "Elemental HERO". (Không bao gồm Extra Deck.)
Clock Tower Prison
Clock of Destiny
Bring it!
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn; sau đó, thêm 1 quái thú DARK Warrior-Type Cấp 8 từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Bring it!
Destiny Calling
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Dark City.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dark City
Destiny Calling
Chung
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Aster Phoenix trong DUEL LINKS