Chazz Princeton

Chazz Princeton

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Chazz Princeton là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 6 (GX). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau đạt tới stage 5 (GX)

Thế giới: GX
  • Chazz Princeton yêu cầu chìa khóa Đen để đấu tại Gate
  • Chazz Princeton xuất hiện ở Gate ở Stage 5 (GX)
  • Chazz Princeton cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
  • Ojama Blue, Ojama Knight và Ojama King được sử dụng trong một số bộ bài farm
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại (các) trong Trận đấu với Chazz Princeton bằng cách sử dụng Jaden Yuki
  • Triệu hồi (các) Quái thú Loại Thunder tổng cộng 3 lần.
  • Sử dụng Bài Bẫy 5 lần.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Land of the Ojamas
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Ojama Country' được kích hoạt.
Ojama Country
Land of the Ojamas
Ojama Go!
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800. Triệu hồi Đặc biệt 'Ojama Token' trên sân của đối thủ ở Vị trí Phòng thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ojama Go!
Ojama Overflow
Kỹ năng này có thể được sử dụng từ lượt thứ 5 trở đi, khi bạn có 500 Điểm Sinh mệnh trở xuống. Chơi nhiều bản sao của "OJama Token" nhất có thể ở phía đối thủ của bạn trên sân ở Vị trí Phòng thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ojama Overflow
Dragonic Fusion
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 'Dragon's Mirror' vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, thêm 'Five-Headed Dragon' vào Extra Deck của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Dragon's Mirror' vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
Dragon's Mirror
Five-Headed Dragon
Dragonic Fusion
Chung
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.

Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.

Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Chazz Princeton trong DUEL LINKS