Duke Devlin

Duke Devlin

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Duke Devlin là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 13 (DM)
  • Nhân vật này yêu cầu chìa khóa màu đó để đấu với anh ấy tại Gate và chỉ xuất hiện sau khi đạt tới stage 13 (DM)

Thế giới: DM
  • Duke Devlin yêu cầu chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate.
  • Duke Devlin xuất hiện ở Gate tại Stage 13 (DM)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 13 trong Duel World (DM) để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ta
  • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại trong Đấu tay đôi với Duke Devlin ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
  • Triệu hồi 1 (Rank) 5 hoặc cao hơn quái thú Loại Spellcaster trong một trận đấu với Duke Devlin ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
  • Triệu hồi 1 (Rank) 4 hoặc cao hơn quái thú Loại Dragon trong một trận Đấu với Duke Devlin ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
  • Triệu hồi 1 (Rank) 3 hoặc cao hơn quái thú Loại Rock trong một trận Đấu với Duke Devlin ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
  • Triệu hồi quái vật Loại Warrior 2 lần trong Trận đấu với Duke Devlin ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Dice Booster
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Lăn một con súc sắc. ATK của tất cả quái vật bạn điều khiển sẽ được tăng lên theo số nút súc sắc x50 cho đến khi kết thúc lượt. Nếu bạn nhận được 2, 3, 4 hoặc 5, bạn không thể sử dụng Kỹ năng này trong phần còn lại của Trận đấu này.
Dice Booster
Dice Recovery
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Lăn một con súc sắc. Tăng Điểm Sinh mạng của bạn bằng số nút của súc sắc x200 điểm. Nếu bạn nhận được 2, 3, 4 hoặc 5, bạn không thể sử dụng Kỹ năng này trong phần còn lại của Trận đấu này.
Dice Recovery
Dice Return
Lăn một con súc sắc. Trả lại càng nhiều lá bài yêu cầu tung xúc xắc bằng số con xúc xắc từ Mộ bài của bạn về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dice Return
Dice of Orgoth the Relentless
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 'Orgoth the Relentless' vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng một lần, vào lượt bạn Triệu hồi 'Orgoth the Relentless'. Chỉ đối với lượt này, lần tung xúc xắc đầu tiên của bạn sẽ là 6.
Orgoth the Relentless
Dice of Orgoth the Relentless
Draw Sense: Dice
Thay vì tiến hành rút bài bình thường, 1 lá bài ngẫu nhiên yêu cầu lăn xúc xắc sẽ được thêm vào tay bạn từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Chính có từ 6 lá bài trở lên với các tên khác nhau yêu cầu tung xúc xắc. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Draw Sense: Dice
Go, Gradius!
Mỗi lượt một lần, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau: ● Có thể sử dụng nếu bạn điều khiển 'Gradius': Thay đổi 'Power Capsule' trên tay bạn thành 'Gradius' Option 'hoặc' Cyclon Laser '. ● Có thể sử dụng nếu bạn chỉ điều khiển 1 quái thú có tên gốc là 'Gradius': Đổi quái vật này thành 'Victory Viper XX03' hoặc 'Vic Viper T301'.
Cyclon Laser
Victory Viper XX03
Gradius' Option
Vic Viper T301
Power Capsule
Gradius
Go, Gradius!
Summoning Crest
Lăn một con xúc xắc ba lần. Các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào kết quả. Kỹ năng này chỉ có thể được kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài có chứa 9 lá bài trở lên yêu cầu lăn xúc xắc (không bao gồm Bộ bài Phụ). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. ● Nếu tổng số nút là 12 hoặc thấp hơn: Thêm 1 "Orgoth the Relentless" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài. ● Nếu tổng số nút là 9 hoặc thấp hơn: Thay đổi Cấp độ của "Orgoth the Relentless" trong tay của bạn thành 4, cho đến khi kết thúc lượt. ● Nếu tổng số nút là 6 hoặc thấp hơn: Bạn có thể tiến hành tối đa 2 Lệnh triệu hồi / Đặt thường trong lượt này.
Orgoth the Relentless
Summoning Crest
Crest Deployment
Lăn một con súc sắc. Nếu kết quả ít hơn số lượt hiện tại, hãy chơi 1 'Orgoth the Relentless' từ tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Orgoth the Relentless
Crest Deployment
Deck Master Effect: Strike Ninja
Khi điểm Sinh mạng của bạn ở mức 1500 trở xuống, các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi lần Trận đấu. ● Gửi 1 lá 'Ninja' hoặc 'Ninjitsu Art' từ tay bạn đến Mộ của bạn. Sau đó, chọn 1 lá bài đang được úp trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ và kiểm soát nó. ● Chọn 1 lá mà bạn không phải là chủ sở hữu ban đầu và trục xuất lá đó. Sau đó, chơi 1 'Strike Ninja' từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Strike Ninja
Deck Master Effect: Strike Ninja
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Roll 'n' Boost
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Đưa 1 lá bài quái thú trên tay bạn cho đối thủ và tung xúc xắc 1 lần. Cấp của quái vật được hiển thị trở thành cấp của số xúc xắc cho đến khi kết thúc lượt.
Roll 'n' Boost
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Duke Devlin trong DUEL LINKS