Gong Strong

Gong Strong

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Gong Strong là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (Arc-V). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ARC-V
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Tiếp cận Stage 6 trong (ARC-V) Duel World Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của mình
  • Thắng 1 trận đấu với Gong Strong khi vào vai Yuya Sakaki.
  • Thực hiện 2 (các) Triệu hồi Fusion trong một trận đấu với Gong Strong bằng cách sử dụng Yuya Sakaki.
  • Thực hiện 3 (các) Triệu hồi Synchro trong Duel World (Arc-V).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Defense Burst
Chỉ có thể được sử dụng cho đến lượt thứ 3 của bạn, và một lần duy nhất. Chọn 1 quái thú mà bạn điều khiển. Nó nhận được 500 DEF cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi bắt đầu lượt tiếp theo của bạn, DEF của con quái thú này sẽ trở thành 0.
Defense Burst
Gong Won't Move!
Có thể sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn điều khiển quái thú ở Vị trí Phòng thủ. Tăng DEF của tất cả quái thú bạn điều khiển thêm 500 cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn không thể tuyên bố tấn công vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa Bài Phép / Bẫy. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Gong Won't Move!
Heavystrong Strategy
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình. Thay đổi tất cả quái thú Loại Machine thuộc tính EARTH mà bạn điều khiển thành Vị trí Phòng thủ ngửa mặt. Sau đó, DEF của quái thú bạn điều khiển được tăng thêm 200 cho mỗi quái vật ở Vị trí Phòng thủ trực diện mà bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Heavystrong Strategy
Style Evolution
Chọn 1 quái thú "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn ở Vị trí Phòng thủ ngửa mặt mà bạn điều khiển. Nó trở thành một Quái thú Tuner. Nếu bạn không Synchro Summon (Triệu hồi Synchro) quái thú trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, tất cả quái thú ở Vị trí Phòng thủ mà bạn điều khiển sẽ được đưa đến Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa Bài Phép / Bẫy. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Style Evolution
Benkei the Guardian
Chọn 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" mà bạn điều khiển được trang bị lá "Superheavy Samurai Soul". Quái thú này sẽ không bị tiêu diệt trong trận chiến trong lượt tiếp theo của đối thủ và đối thủ của bạn không thể chọn quái thú khác ngoài quái thú này làm mục tiêu tấn công. Bạn không thể tuyên bố tấn công vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa Bài Phép / Bẫy. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Superheavy Samurai Big Benkei
Benkei the Guardian
Heavystrong Style
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn điều khiển 2 quái thú trở lên ở Vị trí Phòng thủ và tổng lượng DEF của chúng là 3500 trở lên. Thêm 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ Mộ vào tay của bạn. Sau đó, nếu bạn không điều khiển quái thú có DEF ban đầu là 3500 trở lên, hãy trả lại 1 lá bài trên tay cho Bộ bài của bạn.
Superheavy Samurai Big Benkei
Heavystrong Style
Chung
Defense Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x200 DEF cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Defense Charge
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
Swing Into Action: Pendulum Summon!

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Gong Strong trong DUEL LINKS