Sartorius Kumar

Sartorius Kumar

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Sartorius Kumar là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Sartorius yêu cầu những chiếc chìa khóa Trắng để đấu tại Gate
 • Sartorius xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (GX)
 • Sartorius Cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thu thập 5 lá thuộc tính LIGHT.
 • Triệu hồi Armed Dragon LV7 1 lần trong 1 Trận đấu với Sartorius Kumar bằng Chazz Princeton.
 • Triệu hồi Ultimate Tyranno 1 lần trong 1 trận đấu với Sartorius Kumar bằng cách sử dụng Tyranno Hassleberry.
 • Triệu hồi Destiny HERO - Plasma 1 lần trong 1 trận đấu với Sartorius Kumar bằng Aster Phoenix.
 • Giảm LP của đối thủ xuống 0 bằng cách gây sát thương trong trận chiến với Elemental HERO Neos trong trận đấu với Sartorius Kumar ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jaden Yuki.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Master of Destiny
Khi bạn tung một đồng xu, kết quả sẽ luôn là 3 lần mặt ngửa tung đồng xu đầu tiên. Lần Rút bài Thông thường đầu tiên của bạn sẽ bị bỏ qua.
 Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 7 lá trở lên với các tên khác nhau yêu cầu tung đồng xu. (Extra Decl không được tính.)
Master of Destiny
Reversal of Fate
Chọn 1 quái thú 'Arcana Force' mà bạn điều khiển. Hiệu ứng của con quái thú đó bây giờ được coi là kết quả tung đồng xu ngược lại. Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Reversal of Fate
Right Side Up!
Khi bạn tung đồng xu cho hiệu ứng của quái thú 'Arcana Force', kết quả sẽ luôn là ngửa.
Right Side Up!
Three Lord Pillars
Nếu Bộ bài của bạn chứa cả 'The Spiritual Lord' và 'The Sky Lord', hãy bắt đầu Trận đấu với 'The Material Lord' được đặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn.
The Sky Lord
The Spiritual Lord
The Material Lord
Three Lord Pillars
Arcana Swap
Khi bắt đầu Trận đấu, xáo trộn bất kỳ số lượng quái thú 'Arcana Force' nào từ tay bạn vào Bộ bài. Sau đó, rút ​​cùng một số lượng bài.
Arcana Swap
Light Barrier
Khi bắt đầu Lượt đầu tiên của bạn, 'Light Barrier' được đặt úp trên Field Zone của bạn.
Light Barrier
Light Barrier
Chung
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi rút bài lần đầu. Giảm số bài trên tay bắt đầu của bạn đi 1, rồi rút lại bài của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Balance
Bài bắt đầu của bạn sẽ phản ánh số lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000.
Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu
LP Boost Alpha

Drop Reward

UR Rarity
Arcana Force EX - The Light Ruler
UR Rarity
Arcana Force EX - The Light Ruler
Arcana Force EX - The Light Ruler

Arcana Force EX - The Light Ruler

10

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Arcana Force

 • ATK:
 • 4000

 • DEF:
 • 4000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Tung một đồng xu và nhận được hiệu ứng thích hợp.
● Mặt ngửa: Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.
● Mặt úp: Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú chọn vào lá bài này được kích hoạt: Lá này mất chính xác 1000 ATK và bạn sẽ vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Special Summoned: Toss a coin and gain the appropriate effect. ● Heads: When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can target 1 card in your Graveyard; add that target to your hand. ● Tails: During either player's turn, when a Spell/Trap Card, or monster effect, that targets this card is activated: This card loses exactly 1000 ATK and you negate the activation, and if you do, destroy it.


Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Sartorius Kumar trong DUEL LINKS